Dobročinné projekty

Pomoc utečencům z Ukrajiny

Po vypuknutí války na Ukrajině jsme kontaktovali centra pro pomoc Ukrajině a odbor školství města Zlín a základní a mateřské školy ve Zlíně a okolí. Všem dětem a maminkám z Ukrajiny jsme nabídli veškeré námi pořádané kurzy a akce zdarma. Rovněž jsme poskytli zázemí klubu pro vrcholové tanečníky z Ukrajiny, kteří dnes už výborně zapadli do kolektivu našich svěřenců. I pro ně je veškerá výuka zdarma.

Benefiční galavečer tanečníci Ukrajině

Úspěšně se podařilo uspořádat benefiční taneční show s názvem tanečníci Ukrajině. Na akci se podílela široká řada členů celého iDance studia. Dne 25. března v 19 hodin přišlo vystoupení zhlédnout přes sto diváků. Vstupné bylo dobrovolné a celý výtěžek putoval na transparentní účet “Pomoc Ukrajině!” Nadačního fondu pomoci ve spolupráci s organizací ADRA. Celkem se podařilo vybrat téměř 40 tisíc Kč.


Sportování v MŠ

Od září 2021 jsme se ve spolupráci se sportovními kluby Zlín domluvili na projektu sportování v MŠ, kterého se zdárně zúčastnilo 8 mateřských škol ze Zlína. 
Cílem projektu je základní pohybová příprava dětí v předškolním věku s důrazem na rozvoj obratnosti, pohyblivosti, příznivý rozvoj kardiovaskulárního a dýchacího systému. Nedílnou součástí péče o děti je i výchova ke spolupráci v kolektivu, udržení pozornosti, učení se prohrávat i vítězit, respektovat ostatní členy skupiny. Děti docházejí do sportovní haly Zelené, kde si postupně vyzkouší každý měsíc jiný sport. Zapojeny jsou: Basketbal, atletika, fotbal, tenis, hokej, sportovní tanec, gymnastika, házená, volejbal. Všichni trenéři a sportovní kluby vykonávají tuto činnost zdarma. 

Projekt má velký ohlas mezi dětmi a rodiči a bude pokračovat i ve školním roce 2022/2023 

Taneční sport jako součást tělesné výchovy na základních školách 

Ve spolupráci se ZŠ Kvítková  jsme v rámci podpory pohybových aktivit a rozvoje motoriky dětí  zdarma poskytli výuku sportovního tance jako součást  jejich hodin tělesné výchovy. Projekt zahrnoval 4 hodiny TV v každé ze tříd, které odučil akreditovaný trenér tanečního sportu. 

Výuka se setkala s velmi pozitivním ohlasem ze strany dětí, rodičů i vedení školy, byla však z důvodu nástupu covid a následného lockdownu  předčasně přerušena. 

V září 2022 plánujeme jeho obnovu. 

Online výuka pro MŠ v době covidu

V době covidu jsme nadále pokračovali v online výuce pro všechny naše svěřence. Zdarma jsme nabídli toto vysílání všem školkám přes aplikaci zoom meeting jako podporu pohybu v době lockdownu. Výuky se pravidelně zúčastňovalo v průměru přes 200 dětí.