Partner č.5

Partneři klubu

Statutární město Zlín

Navštívit web

Statutární město Zlín finančně podporuje činnost tanečního klubu iDance Studio, z.s. a jednorázové sportovní akce pořádané iDance Studio, z.s.

V roce 2021 podpořilo Statutární město Zlín činnost klubu dotací z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na projekt činnost sportovní organizace v roce 2021 ve výši 73000 Kč

V roce 2022 podpořilo Statutární město Zlín činnost klubu dotací z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na projekt činnost sportovní organizace v roce 2021 ve výši 57 000 Kč