Partner č. 1

Partneři klubu

Zlínský kraj

Navštívit web

Zlínský kraj finančně podporuje činnost tanečního klubu iDance Studio, z.s. a jednorázové sportovní akce pořádané iDance Studio, z.s.

V roce 2021 Zlínský kraj podpořil činnost klubu částkou 116000

V roce 2022 Zlínský kraj podpořil činnost klubu částkou 144000

V roce 2022 Zlínský kraj finančně podpořil rekonstrukci tréninkových prostr částkou 158576